Apie tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį (1 d.)

2016 m. spalio 7 d. Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis švenčia tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį. Kunigą Marių kalbina Sigitas Birgelis.

punskas.pl

reklama