Atsuk, surink, padėk!

Mūsų laikais žmogaus tikslas – geras ir patogus gyvenimas. Matome tokį TV reklamose, serialuose, skaitome apie tokį spaudoje. Tie idealūs vaizdai – tai gyvenimas be skausmo, rūpesčių, netekčių, be ligų. Deja, ne visiems skirta tokia laimė. Nėra garantijos, kad ir tiems, kuriems pavyko, tokia idilė tęsis iki dienų pabaigos.

Gyvenimas turi dar ir kitą veidą: tą, kurio nenorim pažinti, įsisąmoninti, kurio vengiame. Yra žmonių, kuriems likimas skiria sunkius išbandymus, marina nepagydomomis ligomis, gąsdina staigiais nelaimingais įvykiais, avarijomis.

Sveikiems, turintiems pastogę, pelningą darbą, svajones, paskendusiems kasdieniuose rūpesčiuose žmonėms retai galvoje blyksteli mintis, kad gali būti kitaip, kad akimirksniu gali viskas pasikeisti. Mirtina liga, žiauri autoavarija ar kokia kita nelaimė – tai lakmuso popierėlis, parodantis, kiek esame stiprūs mes patys, kiek galime pasitikėti kitais, kiek visa visuomenė yra jautri ir vieninga. Girdime ir žinome apie įvairias savanorių akcijas, skirtas remti neįgaliuosius, skurstančius, nelaimingus žmones. Dažnai būna, kad pamanome: tai viskas “kažkur ten”, manęs tiesiogiai neliečia. Tačiau kas žino, ar kada nors patiems nereikės prašyti pagalbos…

Ypatingą reikšmę šiais laikais įgijo namų hospisai (lenk. hospicjum domowe). Jų veikla panaši kaip stacionariųjų hospisų. Hospiso tikslas – pagerinti nepagydomų ligonių, vaikų ir suaugusiųjų, gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai ir savanoriai. Namų hospisas skiriasi tik tuo, kad ligonis yra globojamas savo namuose, nuolat yra su savo artimaisiais, kuriems rūpintis sergančiuoju padeda kvalifikuotas gydytojas ir medicinos seselė, reikalui esant – psichologas, socialinis darbuotojas, reabilitantas, dvasininkas. Tie žmonės pasirengę šeimai padėti nuolat – visą savaitę, per visą parą.

Nors hospisai daugiausia veikia valstybei skiriant lėšų ir savanorystės pagrindu, pinigų vis tiek yra per mažai, kad būtų patenkinti visų globotinių poreikiai. Nuolat trūksta lėšų specialistinei medicinos įrangai, kuri reikalinga terminaliai sergantiems ligoniams. Tai, pvz., deguonies koncentratoriai, gleivių atsiurbikliai, inhaliatoriai, gliukozės matuokliai, kraujospūdžio matuokliai, infuzinės pompos, ramentai, lazdos, vaikštynės, invalidų vežimėliai ir kt.hospicjum1

Hospisų darbuotojai ir savanoriai rengia įvairias akcijas, kurių metu yra renkamos lėšos veiklai ir įrangai. Viena tokių akcijų – plastmasinių kamštelių ir dangtelių kaupimas. Pinigai už juos yra renkami įvairiems tikslams, ne tik susijusiems su medicinine pagalba. Šį kartą turime progą prisidėti prie Olštino “Carito” namų hospiso skelbiamos akcijos. Už pinigus, gautus už surinktus plastmasinius kamštelius ir dangtelius, bus nupirktas deguonies koncentratorius ir kitos priemonės terminaliai sergantiems globotiniams. Beje, reikia tų kamštelių surinkti labai daug: už 1 kg mokama tik 0,60 zl. Anksčiau vyko panaši akcija, skirta invalidų vežimėliui įsigyti – plastmasės rinkliava truko net kelerius metus! Kažkas gali pasakyti: ar verta rinkti – taip ilgai užtrunka, ir kaina tokia maža… Tačiau jei galime bet kokiu būdu prisidėti – kodėl gi to nepadarius? Juk nesunku paimti butelio, kavos stiklainio, kosmetikos, kvepalų pakuočių plastmasinį kamštelį ar dangtelį (jie turi būti švarūs), įmesti į krepšį ar dėžutę ir skirti šitam tikslui. Juolab kad mūsų krašte taip pat yra namų, kur šeimos globoja terminaliai sergančius ligonius. Kai kurios jų naudojasi būtent Olštino “Carito” medicinos įranga. Taigi yra proga ir patiems prisidėti prie šio hospiso veiklos.

Kamštelius ir dangtelius šiai konkrečiai akcijai galima atnešti į Punsko vaikų darželį, veterinarijos parduotuvę arba „Aušros” leidyklą, “Aušrelės” redakciją (kambarys 11). Sukaupus jie bus perduoti į konkrečią sandėliavimo vietą, iš kur, surinkus atitinkamą kiekį, bus parduoti, o už gautus pinigus nupirkta labiausiai reikalinga įranga namų hospiso globotiniams.

bb, punskas.pl