„Aušros“ leidyklos 25-mečio minėjimas Kaune

  Balandžio 12 d. 16 val.

        Terra-Jatwezenorum_konferencija-small Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, Laisvės al. 39 vyks „Aušros“ leidyklos  (Punskas, Lenkija) 25 metų  jubiliejui skirtas minėjimas ir naujausių knygų sutiktuvės. Dalyvaus leidyklos vyriausiasis redaktorius ir direktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos, XXVII knygos mėgėjų draugijos, Jotvingių kryžiaus ordino narys  poetas Sigitas Birgelis. Programoje – istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ / (Jotvingių kraštas) pristatymas. Renginį atidarys  LPKTS Valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė. Apie  Lietuvos valstybės politikos kūrėjus, laisvės kovotojus, Sūduvos (jotvingių) krašto šviesuolius, Suvalkų krašto lietuvių trėmimus kalbės metraščio straipsnių autoriai, svečiai:  prof. Kęstutis Žemaitis, Kęstutis Subačius, prof. Stanislovas Sajauskas, Justinas Sajauskas, doc. Jūratė Čirūnaitė, PLC vadovas Valdas Kubilius  (ir kt.).

Dalyvaus   Suvalkiečių draugijos “SUVALKIJA” pirmininkė Birutė Kižienė, kuri pasidalins  mintimis apie 1941 m. tremtinių iš Suvalkų krašto likimus.

Meninę  programą  dovanos Tremtinių choras „Ilgesys“ (vadovė Bronė Paulavičienė)

Renginio vedėjai – Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus dėstytoja dr. Nijolė Birgelienė ir XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė

Renginį organizuoja LPKTS,  XXVII knygos mėgėjų draugija ir LPKTS Kauno filialas.

kaune