Sausio 13-oji

Kviečiame pasiži?r?ti Sigito Birgelio dokumentinio filmo apie Sausio 13-osios ?vykius Vilniuje, apie kuriuos pasakoja j? liudininkai.

Varšuva abejinga

Ar d?l blog?janči? santyki? Varšuva nereaguoja ? kvietimus dalyvauti Lietuvai svarbiuose Sausio 13-osios dvidešimtmečiui skirtuose renginiuose?

Punsko parapijoje

Punsko parapijos tinklalapyje (www.punskas.lt/parapija) galite surasti aktuali? informacij? apie šv. Miši? tvarką, intencijas, kal?dojimą ir kt.