Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

 

DĖL GIMIMU ĮGYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

prašo Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Prezidentės kuo greičiau spręsti klausimą dėl gimimu įgytos teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo formos;

prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, šviesti ir sutelkti visą visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų bei numatyti tinkamą šią veiklą koordinuojančių valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų finansavimą.

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis