Dėl Lietuvos laisvės kovų – „Miško brolių“ draugijos atkurtų rūmų-griuvėsių nusavinimo

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

REZOLIUCIJA

Dėl Lietuvos laisvės kovų – „Miško brolių“ draugijos atkurtų rūmų-griuvėsių nusavinimo

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

1992 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 244 perdavė „Miško brolių“ draugijai pastato griuvėsius, esančius Totorių g. 9 / Labdarių g. 10, be vandens, kanalizacijos ir šildymo sistemų. Toks sprendimas priimtas dėl šio pastato istorinės svarbos, nes 1919 m. 100 savanorių iš jo išėjo ginti Lietuvos nepriklausomybės. Draugija (pirmininkas Albinas Kentra) gavo iš JAV įsikūrusio Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) apie 2,5 mln. litų šio objekto atkūrimui ir muziejaus įkūrimui šiame pastate. Jame sukaupta archyvinė vaizdinė „Miško brolių“ laisvės kovų istorija ir Vilniaus miesto istorija, turinti išliekamąją vertę ateities kartoms.

 Šiuo metu, po daugelio pastangų atimti šiuos atkurtus pastatus ir papildomai pastatytą kieme statinį, Valstybės turto fondas pareikalavo „Miško brolių“ draugijos apleisti šį pastatą.

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimo nariai kreipiasi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir

–        prašo atsižvelgti į anksčiau išdėstytus teiginius ir atstatyti istorinį teisingumą, sugrąžinant „Miško brolių“ draugijai jos lėšomis ir pastangomis iš griuvėsių atkurtą turtą – muziejų; už šio projekto įgyvendinimą draugijos pirmininkas A. Kentra pelnė Lietuvos Respublikos Seimo Kalbos premiją „už 15 metų trukusį darbą įsteigiant Lietuvos paveldo objektą, pritaikytą istorijos ir kultūros veiklai“;

–        prašo, kad šie rūmai-muziejus būtų įtraukti į valstybės saugomą kultūros paveldo objektų sąrašą ir išsaugoti ateities kartoms su juose esančiais archyvais, taip pagerbtiant 1919 metais iš čia išėjusius savanorius ne tik Vilniaus kapinėse, bet ir sostinės centre.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis