Gedulo ir vilties dienos minėjimas Punsko licėjuje

Birželio 15 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Renginio dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė.

Vėliau licėjaus mokiniai parodė trumpą meninę programą. Skambėjo tremtinių eilėraščiai ir dainos. Svarbiausias renginio akcentas buvo susitikimas su buvusia tremtine Zuzana Urbonaite. Viešnia įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie septynerius lageryje praleistus metus.

Renginiui baigiantis mokytoja Gražina Bliūdžiuvienė papasakojo apie pernai Punsko „Aušros“ leidykloje išleistą Punsko ir Seinų krašto pakelių kryžių albumą.

sb, punskas.pl