Giedokime Tautišką giesmę

Nuoširdžiai kviečiame prisijungti prie jau trečius metus vykdomos akcijos, skirtos pamin?ti vieną iškiliausi? m?s? istorijos dat?  Liepos 6-ąją ? Valstyb?s (Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo) dieną.

Minint Lietuvos vardo t?kstantmet?, 2009 met? liepos 6 d. pirmą kartą m?s? istorijoje visame pasaulyje vienu metu giedojome savo šalies himną. J? kartu giedojome ir pra?jusiais metais, liudydami vienybę ir pasididžiavimą savo T?vyne Lietuva.

Šiemet v?l visi kartu, kur begyventume, tęskime ir puosel?kime šią prasmingą tradiciją ir 21:00 val. Lietuvos laiku giedokime Tautišką giesmę.