Juodojo kaspino diena

Šiandien minime 79-ąsias Ribentropo-Molotovo pakto metines. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje Vokietijos užsienio reikalų ministras J. Ribentropas ir TSRS užsienio reikalų liaudies komisaras V. Molotovas pasirašė paktą, kuris panaikino Baltijos šalių, taip pat Lietuvos, nepriklausomybę. Papildomuose slaptuose protokoluose Estija ir Latvija buvo priskirtos TSRS, o Lietuva palikta Vokietijai. Po penkių dienų Stalinas ir Hitleris pasirašė antrąjį Europos padalijimo aktą, pagal kurį Lietuva atiteko Tarybų Sąjungai.

Ribentropo-Molotovo pakto metinės pirmą kartą viešai buvo paminėtos 1987 m. rugpjūčio 23 d. prie paminklo Adomui Mickevičiui Vilniuje. Po metų buvo surengtas mitingas-minėjimas Vilniuje, Vingio parke, į kurį susirinko per ketvirtį milijono žmonių.

Juodojo kaspino diena. 1988m rugpjūčio 23d. Tądien daugelis pirmą kartą sužinojo apie Molotovo - Ribentropo paktą ir jo pasekmes...

 Juodojo kaspino diena. 1988 m. rugpjūčio 23 d. Tądien daugelis pirmą kartą sužinojo apie Ribentropo-Molotovo paktą ir jo pasekmes…

 1989 m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Ribentropo-Molotovo pakto metines, apie du milijonus žmonių susikibo rankomis į Baltijos kelią. 650 km ilgio žmonių grandinė sujungė trijų Baltijos valstybių sostines ir simboliškai atskyrė Lietuvą, Latviją ir Estiją nuo Sovietų Sąjungos.

Baltijos kelyje dalyvavo ir Lenkijos lietuviai. Kviečiame pasižiūrėti Sigito Birgelio dokumentinį filmą apie Baltijos kelią. 

sb, punskas.pl