Karo akademija kviečia

 

Studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 2011?2012 metais planuojama priimti daugiau kari?n? nei pra?jusiais metais ir pakviesti studijuoti iki 70 jaunuoli?.

Daugiausia kari?n? ? 63 ? planuojama priimti studijuoti pagal tris Karo akademijos studij? programas: Tarptautini? santyki?, Personalo vadybos, Transporto ir logistikos. Studijos pagal šias programas bus derinamos su p?stininko karinio rengimo programa, baigusieji mokslus ?gis b?rio vado kvalifikaciją ir atitinkamai politikos moksl?, viešojo administravimo arba transporto ir logistikos bakalauro kvalifikacin? laipsn?.

Šešis kari?nus planuojama priimti studijuoti ? bendrai Karo akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto parengtas programas: Orlaivi? pilotavimo, Aviacijos mechanikos inžinerijos ir Skrydži? valdymo. Baigusieji orlaivi? pilotavimo ar skrydži? valdymo studijas jaunuoliai ?gis aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikacin? laipsn?, o pasirinkę Aviacijos mechanikos inžinerijos programą ? aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikacin? laipsn?.

Dar vieną kari?ną šiemet planuojama priimti ? inžinerin?s pakraipos studijas Karini? j?r? paj?g? specialistams rengti.

? Karo akademiją priimam? student? skaičius didinamas ?vertinus karinink? poreik? 2015 metais, kariuomen?s b?ri?, ? kuriuos b?t? galima paskirti Lietuvos karo akademijos absolventus, skaiči?, taip pat tai, kiek karinink? iki 2015 met? bus išleista ? atsargą.

Atsižvelgiant ? karinink? poreik? 2010 metais, studijuoti ? Karo akademiją 2009?2010 metais buvo pakviesti 27 studentai.
Norinči?j? dalyvauti atrankoje ? Karo akademiją d?mesiui:
Norintieji dalyvauti atrankoje kviečiami registruotis Karo akademijos Atrankos centro telefonais: (8 5) 210 3593, 210 3589, 210 3669, 212 7092. 
Registracija vyks iki 2011 m. birželio 3 d. darbo dienomis 8?12 ir 13?17 val. (penktadieniais ? iki 15.45 val.).
Išsamesn? informacija pateikta Karo akademijos internetin?je svetain?je www.lka.lt skiltyje ?Stojantiesiems?.