Konferencija Punsko ir Seinų krašto mokytojams

Balandžio 6 dieną Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos svetainėje vyko konferencija-seminaras, skirtas Punsko ir Seinų krašto mokytojams. Kalbėta apie analitinio, kūrybiško, probleminio mąstymo ugdymą, apie tai, kas yra „gera pamoka“, kokie yra pamokų vertinimo įrankiai. Konferencijoje-seminare nemažai dėmesio skirta tautinių mažumų mokyklų misijai, kalbėta apie lietuviškų mokyklų uždarinėjimą Punsko valsčiuje bei apie Lenkijos lietuvių švietimo problemas.

Renginyje, kurį organizavo Lenkijos lietuvių draugija ir Lenkijos lietuvių bendruomenė, dalyvavo Lietuvos Respublikos nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovai ir specialistai.

Apie konferenciją-seminarą pasakoja Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkė Irena Gasperavičiūtė.

(sb), punskas.pl