Kovo 11-osios mitingas Kampuočiuose

Kampuočiuose prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo jau daug metų vyksta Kovo 11-osios mitingai. Juose dalyvauja Punsko ir Seinų krašto lietuviškų mokyklų bendruomenių atstovai bei apylinkės gyventojai. Šių metų iškilmės vyko kovo 10 dieną. Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas.

Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas perskaitė ir įteikė padėkos raštą Kampuočių paminklo sumanytojui ir šeimininkui Juozui Pečiuliui.

Mitingą vainikavo Punsko, Vidugirių ir Seinų mokyklų meno kolektyvų pasirodymas.

Vaizdo reportaže kalba LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Kovo 11-osios paminklo Kampuočiuose savininkas Juozas Pečiulis, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, Vidugirių mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra.

sb, punskas.pl

Vienas atsakymas į “Kovo 11-osios mitingas Kampuočiuose”

  1. Iškilių Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo metinių garbingas paminėjimas Kampuočiuose,-tad ačiū organizatoriams ir dalyviams. Vis dėlto raginčiau ,ypač viešoje kalboje, tinkamai kirčiuoti įvardžiuotinius skaitvardžius pvz. užuot Vasario šešioliktOji turi būti Vasario šešiOliktoji;užuot Kovo vienuoliktOji – Kovo vienuOliktoji ir pan.

Komentarai uždrausti.