Kuriamas filmas „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą”. Saugumo gniaužtuose

Vasario 8 dieną filmo apie partizanus („Baladė apie Rimvydą ir Žaibą”) kūrybinė grupė iš Punsko surengė vieną paskutinių  filmavimo sesijų. Veiksmas vyko 1949 m. gruodžio 12 d. Suvalkų apskrities viešojo saugumo įstaigos patalpose, kur buvo sudaromas Lietuvos partizanų J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio-Žaibo suėmimo bei jų bunkerio Šlynakiemyje likvidavimo planas. Gretimame kambaryje buvo tardomas (mušamas) areštuotas lietuvių partizanų ryšininkas (jį vaidino Donatas Kliučinskas). Stalinistinio saugumo darbuotojų vaidmenis atliko: Robertas Vektorius, Valdas Žilionis, Ramūnas Staskevičius ir Božena Bobinienė (sekretorė). 

b-1

Iš kairės: partizanų rėmėjas Donatas Kliučinskas, stalinistinio saugumo darbuotojai: Valdas Žilionis, Ramūnas  Staskevičius ir Božena Bobinienė (sekretorė) 

b2Partizanų likvidavimui vadovavo sovietų komunistinio saugumo aparatas, lenkų saugumiečiai buvo tik operacijos vykdytojai. Iš suėmimo plano žinome, kad prieš du Lietuvos laisvės kovotojus buvo pasitelkta milžiniškos pajėgos. Operacijoje  turėjo dalyvauti 300 Vidaus saugumo korpuso karių, 20 Suvalkų saugumo operacinių darbuotojų, 20 milicijos pareigūnų. Buvo sudarytos trys operacinės grupės. Pirma grupė turėjo iš trijų pusių apsupti Trakelio mišką, išstatant žmones kas 20 metrų, antra grupė – žiedu apsupti bunkerį, išstatant karius kas 50 metrų; trečia šturmuojanti grupė privalėjo ateiti per laukus iki Jakimavičių sodybos kartu su sulaikytu lietuviu, slapyvardžiu „Mały“, kuris turėjo nurodyti pušynėlį ir vietą, kurioje yra bunkeris. Partizanai žūtbūt turėjo būti paimti gyvi, o jei bandytų bėgti – reikėjo šaudyti į kojas. Operacijos pradžia – 1949 m. gruodžio 15 diena, 7.00 val. ryto.

„Baladė apie Rimvydą ir Žaibą” tai pilno metražo (per 120 min.) filmas apie partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje 1945-1949 m. Baladė yra parengta pagal tikrus įvykius su meniniais vaidybos elementais. Ji kuriama nuo 2009 m. savanorystės pagrindais. Filmo siužetas sudėtingas. Jame susipina meilė, pasiaukojimas, heroizmas, niekšybė ir kraupi išdavystė.  

 b3Lietuvos partizanus vaidina: Darius Juodis, Ramūnas Skvireckas, Liutauras Skvireckas, Arūnas Binkulis, Dainius Skvireckas, Tomas Stančiauskas. Pagrindinių filmo herojų – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo vaidmenis atlieka Tomas Senda ir Arnoldas Vaznelis. Jiems talkina Edvinas Krakauskas ir Darius Malinauskas. Partizanų ryšininkių vaidmenis atlieka: Irmina Liškauskaitė (vaidina Teklę Pauliukonytę-Smilgutę) ir Jurgita Stankauskaitė (vaidina Janiną Judickaitę). Partizanų ryšininką vaidina Donatas Kliučinskas, stalinistinio saugumo darbuotojus: Robertas Vektorius, Valdas Žilionis ir Božena Bobinienė (sekretorė). Išdaviko vaidmenį atlieka Povilas Galinskas.

 Filmo režisieriai: Sigitas Birgelis ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Operatoriai: Sigitas Birgelis, Robertas Vaznelis, Rita Birgelytė. Filmo muziką parengė Andrius Radziukynas iš Kauno.

 

b5

Apie partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje, partizanus Jurgį Krikščiūną-Rimvydą bei Vytautą Prabulį-Žaibą ir kt. filme pasakoja istorikai (dr. Bronius Makauskas, Darius Juodis), prisiminimais dalinasi buvę partizanai (K. Kubilius-Meška, J. Radzevičius-Spyglys, Jonas Lastauskas ir kt.), ryšininkai bei tų įvykių dalyviai ir liudininkai (Juozas Jakimavičius, Sigitas Valinčius, Natalija Janušauskienė, Pranas Grigutis, Juozas Grigutis, Juozas Sigitas Paransevičius, Kazimieras Baranauskas, Julija Drūtienė, Julija Stoskeliūnaitė-Ustach, Gintautas Marcinkevičius, Valentas Uzdila, Anelė Maksimavičienė, Viktoras Murauskas, Janina Judickaitė-Račiuvienė, Justinas Sajauskas, Juozas Valinčius, Aldona Vilutienė, Vytautas Busilas, Vytautas Prabulis, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Eugenija Sidaravičiūtė, Jurgis Slovikas ir kt.).

Filmo premjerą planuojama surengti 2016 m.

Valdo Žilionio nuotr.

punskas.pl