Kviečiame dalyvauti Velykiniame konkurse

K V I E T I M A S

Kviečiame visus norinčius dalyvauti XXI tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2019.

 

 

 velykinis konkursas

Konkurso tikslai

 

Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę, ypač jaunimą.

Skatinti kartų bendradarbiavimą.

Skatinti kūrybiškumą.

Darbai  

Konkursui galima pateikti šiuos darbus:

–                   tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus) – 3 ar daugiau vienetų

–                   kitais būdais margintus margučius – 3 ar daugiau vienetų

–                   tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus – 1 ar daugiau vienetų

–                   verbas – 3 ar daugiau vienetų

–                   sodus – 1 ar daugiau vienetų

–                   velykinius atvirukus – 3 ar daugiau vienetų

–                   juostas – vytines, rinktines (ilgis ne mažiau kaip 1,5 m) – 1 ar daugiau vienetų

–                   trumpas juosteles – skirtukus knygoms – 3 ar daugiau vienetų

                                                                                                                                                                                               Dalyvavimo sąlygos

Konkursas atviras visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Darbus pristatyti iki balandžio 24 dienos į Punsko tautodailės dirbtuves (Punsko licėjaus bendrabutyje) arba Punsko mokyklos mokytojoms A. Vaicekauskienei, R. Chmieliauskienei, arba susitarti paskambinus tel. (+48) 605675911.

Susitarus galima palikti Seinų „Lietuvių namuose“.

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, telefono numeris.

 

Vertinimas ir apdovanojimas

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į atlikimo savarankiškumą, gyvenamosios vietos tradicijas, estetiką, kūrybiškumą.

Dalyviai vertinami pagal šias amžiaus grupes:

–                   vaikai iki 10 metų,

–                   jaunimas nuo 11 iki 17 metų,

–                   suaugusieji,

–                   šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.).

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti. Komisijos sprendimas yra galutinis.

Laimėtojai apdovanojami diplomais, dovanomis.

 

Kita informacija

 

Iškilmingas parodos atidarymas, meno programėlė ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks LLEKD būstinėje (Punsko ambulatorijos patalpose, Mokyklos g-vė 26) 2019 m. balandžio 28 d. 10 val.

Paroda veiks iki šių metų gegužės 31 dienos.

LLEKD