L. Linkevičiaus ir W. Waszczykowskio susitikimo Varšuvoje atgarsiai

Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų L. Linkevičiaus ir W. Waszczykowskio susitikimas, įvykęs 2017 m. sausio 20 d. Varšuvoje, sulaukė atgarsių ir Suvalkų žiniasklaidoje. Interneto portalas suwalki24.pl pažymėjo, kad Lietuvos ir Lenkijos užsienio ministrų susitikime aptarti dvišaliai klausimai, saugumo situacija regione, padėtis Ukrainoje, santykiai su Rusija, Rytų partnerystės politikos įgyvendinimas, strateginiai energetikos ir transporto projektai. Daugiausia dėmesio Suvalkų portalas skyrė Lietuvos ir Lenkijos tautinių mažumų problemoms.

linkevicius_lKaip pažymi suwalki24.pl, Lenkijos užsienio reikalų ministras W. Waszczykowski išreiškė susirūpinimą dėl Lietuvos lenkų švietimo, užsiminė apie Lenkijos televizijos laidų transliavimo galimybę Rytų Lietuvoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius jį informavo, kad Lietuvoje yra per 70 mokyklų, kuriose mokoma lenkų kalba, kad lenkai čia gali gauti išsilavinimą gimtąja kalba nuo darželio iki universiteto. Pažymėjo, kad 70 proc. pamokų vyksta lenkų kalba, tuo tarpu Latvijoje tik 40 proc., o Baltarusijoje ir Ukrainoje yra tik lenkų kalbos pamokos. L. Linkevičius patikino, kad Lenkijos lietuvių padėtis reikalauja specialaus dėmesio, ypač tokiose srityse kaip švietimas, parama kultūros centrams bei žiniasklaidos priemonėms. Ministras įteikė Lenkijos lietuvių organizacijų laiško, adresuoto Lenkijos VRAM, kopiją, kuriame išreikštas susirūpinimas dėl sumažinto finansavimo lietuvių tautinei mažumai 2017 m.

Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija tvirtina, kad 2017 m. tautinėms mažumoms skirta daugiau lėšų nei 2016 m. Problema ta, kad ne visos lėšos buvo padalintos.

Interneto portalas suwalki24.pl rašė: „Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas, Bendrosios tautinių mažumų ir vyriausybės komisijos narys Algirdas Vaicekauskas, duodamas interviu lenkų portalui Vilniuje zw.lt, pažymėjo, kad Lenkijos lietuvių tautinės mažumos finansavimas šiais metais sumažėjo 40 %. Daugumą lėšų tautinės tapatybės ugdymui ir palaikymui lietuviškos organizacijos gauna iš Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos. 2016 m. gauta per 800 tūkst. zl. Šiais metais Lenkijos lietuvių tautinei mažumai skirta per 500 tūkst. zl. Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija sumažino dotacijas tokiems kultūriniams renginiams kaip lietuviškų ansamblių sąskrydis, Vaikų teatrų festivalis, Klojimo teatrų festivalis, Žolinės ir kt. Kai kurie kultūriniai renginiai visai negavo finansavimo, kaip antai: Tautinių mažumų susitikimai, Muzikuojančių šeimų šventė. Neretai dotacijos kultūriniams renginiams yra tokios mažos, kad nebus galima jų organizuoti. Sunki yra žurnalo „Aušra“ padėtis. 2016 m. Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija jo leidybai skyrė 280 tūkst. zl, šiais metais 40 tūkst. zl mažiau, – portalui zw.lt kalbėjo Algirdas Vaicekauskas.“

Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos parama Šv. Kazimiero draugijos renginiams, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo trečdaliu, todėl nemažai renginių tiesiog neįvyks.

punskas.pl