Laikas gyvena nuotraukose (1). Radzevičių šeima

Bėga laikas. Nepastebimai greitai mėnesiai keičia mėnesius, metai metus. Lieka tai, ką pavyksta išsaugoti. Kiek daug apie senus laikus gali mums papasakoti pageltusios nuotraukos. Jose glūdi istorijos paveldo aruodai, kuriuos reikia puoselėti ir kitoms kartoms perduoti. Senose fotografijose galima pajusti ano laikmečio madas, žmonių papročius, praėjusių laikų dvasią, sužinoti žmonių ir šio krašto istoriją. Pabandykime tai padaryti kartu. Būsime dėkingi Jums, mieli Skaitytojai, už pastabas ir komentarus.

***

Radzeviciai

Radzevičių šeima iš Pristavonių. Fotografuota po Pirmojo pasaulinio karo, apie 1920-uosius metus.

Iš kairės: Adomas Radzevičius, Katrė Radzevičienė, Agota Radzevičiūtė-Dzemionienė.

Kaip pasakoja Ožkinių kaimo gyventoja, iš Pristavonių kilusi Ona Birgelienė (mergautinė pavardė Dzemionaitė), ši nuotrauka daryta Kauno fotoateljė, Agotai Radzevičiūtei besiruošiant vykti į Ameriką pas netikrą seserį (Oną Pajaujytę). Dėl neaiškių priežasčių Agotos kelionė neįvyko.

Agotos motina Katrė Abukauskaitė-Radzevičienė (nuotraukos centre), kilusi iš Lumbių kaimo, gimė apie 1855-uosius metus. Ištekėjo už Ožkinių kaimo ūkininko Pajaujo. Jiedu susilaukė dukros Onos (vėliau ji iškeliavo į Ameriką). Ilgai džiaugtis šeimynine laime Pajaujams nebuvo duota. Kai po kelerių metų mirė Katrės vyras, ji ištekėjo už Pristavonių kaimo našlio Radzevičiaus. (Nuotraukoje pirmas iš kairės Adomas Radzevičius – tai Katrės Radzevičienės posūnis.)

Radzevičių šeimoje gimė: Rožė, Agota (nuotraukoje trečia iš kairės), Andrius ir Elena (mirė 19-os metų).

Iš antkapinio paminklo Punsko kapinėse žinome, kad Agota Radzevičiūtė gimė 1899 m. Neįvykus kelionei į Ameriką, apie 1925-uosius metus Agota ištekėjo už Pristavonių ūkininko Juozo Dzemiono. Jų šeimoje gimė: Kastulis (mirė jaunas), Vitas, Kostas, Ona (Birgelienė), Sigitas, Gediminas.

Agota Radzevičiūtė-Dzemionienė mirė 1955 m.

punskas.pl

2 atsakymai į “Laikas gyvena nuotraukose (1). Radzevičių šeima”

  1. 1883.06.28/07.09 d. Adomas Radzevičius vedė Oną Vaznelytę (1859.01.02 – 1890.11.10) , Motiejo ir Reginos Grimalauskaitės d., iš Valinčių. Jie turėjo du vaikus: Adomą (?) ir Vincą (1888.04.01 – ?).

  2. Adomas Radzevičius, Petro ir Jevos Černelytės s., gimė 1844.12.14 d. 1891.02.09 d. vedė Katrę Abukauskaitę – Pajaujenę iš Ožkinių. Jų dukra Agota, gimė 1899.04.10 d., o 1925.11.25 d. ištekėjo už Juozo Dzemiono.

Komentarai uždrausti.