Laikas gyvena nuotraukose (4 d.). Lumbių saviveiklininkai

Senose nuotraukose glūdi mūsų krašto istorijos atmintis, kurią reikia puoselėti ir kitoms kartoms perduoti. Pabandykime tai padaryti kartu. Būsime dėkingi Jums, mieli Skaitytojai, už pastabas ir komentarus.

Šiandien apie Lumbių saviveiklininkus.

 Lumbiai-(2)-1

 Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Lumbių skyriaus mėgėjų teatro, vadovaujamo Antano Šarkos, vaidintojai. Nuotrauka daryta apie 1933 m. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Juozas Šuliauskas (vietinių vadintas Šuleka), Ona Šarkienė, Marė Šuliauskaitė (Šulekaitė)-Šimčikienė, Kazys Dudinskas, Antanas Šarka (vadovas), Antanas Šuliauskas (Šuleka). Antroje eilėje iš kairės: Pranas Bykauskas (iš Beržinių), Bronius Murauskas, Stasys Pinkevičius, Jonas Sidaris, Ona Dambrauskaitė-Leončikienė. Trečioje eilėje iš kairės: Juozas Bukauskas, Ignotas Dambrauskas, Kazys Kaleinykas, Vladas Šarka (Antano Šarkos brolis).

 Lumbiai-(2)-2 

Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Lumbių skyriaus pirmininkas Antanas Šarka. Fotografuota 1930-05-22. Gyveno Lumbiuose. Buvo visuomenininkas, organizavo kaime saviveiklą. Be to, buvo Krasnapolio valsčiaus ir Suvalkų teismo tarėjas.

 Lumbiai-(2)-2a

Lumbių kaimo seniūno Juozo Ignatavičiaus šeima. Nuotrauka daryta apie 1922 m. Sėdi iš kairės: Juozas Ignatavičius, Juozo Ignatavičiaus žmona Elena Kasperavičiūtė, Juozo Ignatavičiaus mama. Stovi Juozo Ignatavičiaus seserys. J. Ignatavičius buvo Lumbių kaimo seniūnas po Pirmojo pasaulinio karo. Jis Lumbiuose bandė įkurti privačią lietuvišką mokyklą. Šiuo reikalu rašė Seinų apskrities viršininkui (storastai) raštą, datuotą 1922 m. spalio 18 d. Buvo didelis lietuvių patriotas.

 Lumbiai-(2)-3

 Lumbių, Beržinių, Griškonių ir Navasodės saviveiklininkų būrelis, vadovaujamas Elenos Buračiauskaitės-Zdanienės iš Klevų. Nuotrauka daryta 1961 m. Pritūpusios iš kairės: Onutė Drūtytė-Jarzębowicz (iš Lumbių), Zosė Leončikaitė-Czyżyk (iš Lumbių), Elena Buračiauskaitė-Zdanienė (vadovė iš Klevų), Vitalija Šuliauskaitė-Micevičienė (Šulekaitė iš Lumbių), Onutė Miškelytė-Chmara (iš Lumbių), Elena Kmieliauskaitė-Sikorskienė (iš Griškonių). Stovi iš kairės: Genius Leončikas (iš Lumbių), Juozas Grigutis (iš Navasodės), Juozas Kliūčnykas (iš Navasodės), Juozas Kmieliauskas (iš Griškonių), Ryšardas Sikorskis (iš Navasodės), Juozas Bykauskas (iš Beržinių).

 Lumbiai-(2)-4 

Lumbių, Beržinių, Griškonių ir Navasodės šokėjų grupė, vadovaujama Elenos Buračiauskaitės-Zdanienės iš Klevų. Nuotrauka daryta 1961 m. liepos 9 d. per sąskrydį Klevuose. Stovi iš kairės: Juozas Kliūčnykas (iš Navasodės), Juozas Kmieliauskas (iš Griškonių), Ryšardas Sikorskis (iš Navasodės), Juozas Bykauskas (iš Beržinių), Elena Buračiauskaitė-Zdanienė (vadovė iš Klevų), Ona Drūtytė-Jarzębowicz (iš Lumbių), Zosė Leončikaitė-Czyżyk (iš Lumbių), Onutė Miškelytė-Chmara (iš Lumbių), Vitalija Šuliauskaitė-Micevičienė (iš Lumbių), Elena Kmieliauskaitė-Sikorskienė (iš Griškonių).

 Nuotraukų savininkas ir informacijos pateikėjas – Kostas Leončikas iš Suvalkų

Alicija Krakauskienė, punskas.pl