Lietuviškų šv. Mišių laikas Lenkijoje

Lietuviškų šv. Mišių laikas Suvalkų krašte. SEKMADIENIAIS

 • Punske – 8.00 val., 12.15 val.
 • Vidugiriuose – 11.00 val.
 • Seinuose – 13.00 val.
 • Žagariuose – 10 val.
 • Smalėnuose – 10.00 val.
 • Suvalkuose – 15.30 val. I ir III mėnesio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje

Šv. Mišios lietuvių kalba Varšuvoje (Res Sacra Miser koplyčioje, Krakowskie Przedmieście g. 62)

 • Antrą mėnesio sekmadienį 15.00 val.

Kunigai, patarnaujantys lietuvių kalba:

 • kun. Česlavas Baganas (Czesław Bagan), Punskas, tel. 600 959 899;
 • kun. Marius Talutis (Punskas), tel. 661 017 316;
 • kun. Petras Gucevičius (Seinai), tel. 537 425 859;
 • kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), Suvalkai, tel. 501 621 985;
 • kun. Voicechas Jacekas Stoklosa (Wojciech Jacek Stokłosa), Smalėnai, tel. 509 635 221.