Lietuvių literatūros vakaras Mackovoje Rudoje

Mackovos Rudos (Maćkowa Ruda) vietovėje, žinomo menininko Andžejaus Strumilos (Andrzej Strumiłło) valdose, vyko lietuvių literatūros vakaras, kuriame dalyvavo lietuvių ir lenkų poetai bei jų vertėjai. Apie tai pasakoja rašytoja Birutė Jonuškaitė.

sb, punskas.pl