Lietuvoje sumažės universitetų

Vilniuje per artimiausią dešimtmetį valstybinių universitetų skaičius turėtų sumažėti nuo septynių iki keturių ar penkių, Kaune – nuo penkių iki trijų ar keturių. Darbą baigė prieš pusmetį premjero Andriaus Kubiliaus sudaryta ekspertų grupė, kuri turėjo pateikti pasiūlymus, kaip optimizuoti valstybinių universitetų tinklą dviejuose didžiausiuose šalies miestuose. Tačiau darbo rezultatai nuo visuomenės kol kas slepiami.

Pirmadienį švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, darbo grupei vadovavusi viceministrė Nerija Putinaitė ir kai kurie ekspertų grupės nariai apsilankė pas Vyriausybės vadovą, pristatė jam savo patvirtintas išvadas. Tačiau šis susitikimas pavadintas neoficialiu pasitarimu, todėl nuspręsta neviešinti ir jame aptartų darbo grupės išvadų, juolab kad pasak G. Steponavičiaus, „tai gana jautrus klausimas“.

Ministro teigimu, tas išvadas tikimasi suredaguoti per šią savaitę, o kitą savaitę pateikti jas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

Premjero aplinkos žmonės taip pat atsisako pranešti, kokius pasiūlymus dėl universitetų reorganizavimo išgirdo A. Kubilius ir kaip jis juos įvertino.

Neoficialiomis žiniomis, pagal vieną iš galimų universitetų tinklo reformos variantų į vieną aukštąją mokyklą turėtų būti jungiami Vilniaus pedagoginis, kuris nuo Naujųjų metų vadinsis Lietuvos edukologijos, bei Mykolo Romerio universitetai, taip pat sostinėje veikiančios Dailės bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos – įkurtas vienas Menų universitetas arba jos prijungtos prie Vilniaus universiteto, kuriame būtų įsteigtas Menų fakultetas.

Kaune prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gali būti prijungta Kūno kultūros akademija, o buvęs Žemės ūkio universitetas, neseniai pavirtęs Aleksandro Stulginskio universitetu, gali būti jungiamas su Vytauto Didžiojo universitetu.

Parengta pagal ELTĄ