LLD suvažiavimui Seinuose

Sveikinu Jus visus, radusius laiko atvykti į šį renginį, 17-ąjį ataskaitinį-rinkiminį Lenkijos lietuvių draugijos suvažiavimą. Sveikinu ligšiolinę valdybą ir būsimą, delegatus ir visus kitus, prisidėjusius ir prisidėsiančius prie Draugijos darbo. Lenkiu galvą prieš tuos, kurie ją steigė, kūrė, stiprino, ir tuos, kurie rėmė mintimis, dvasia, o patys buvo tik šešėlyje. Pagerbkime tuos, kurie šių dienų nesulaukė.

Sunku net patikėti, kad prabėgo jau 55-eri metai nuo Lenkijos lietuvių draugijos (anksčiau LVKD) įkūrimo. Nueitas ilgas kelias ir daug kilnių darbų nudirbta.

Kuo skiriasi anie laikai ir šiandiena? Atrodytų, kad tada, kai pats turėjau progos ir galimybės prie šios organizacijos nors dalele prisidėti, iššūkiai buvo kitokie nei dabar. Tačiau matau, kad darbo tikslas pasilieka vis toks pat – išlikti lietuviais kaip kadaise mūsų protėviai.

Didelis anų laikų Draugijos įnašas. Tada, esant priespaudai ir „priežiūrai“, valdybos, mokytojai, ansamblių vadovai, instruktoriai, daug kitų „pilkų“ veikėjų dirbo, ne kartą rizikuodami, kad dėl to gali nukentėti jų darbas, šeima, gerovė, autoritetas. Nors pasikeitė politika ir santvarka, Jūsų darbas pasilieka panašus, dažnai net ir sunkesnis.

Lenkijos lietuviais ir jų darbais didžiuojasi šiandien visa Lietuva ir išeivija. Jūs visad buvote, pasilikote vienintelė, išimtinė lietuvybės salelė, kokios ilgai reikėtų paieškoti. Tokia išliekate ir toliau. Tai pavyzdys visiems.

Daug kas vadina Jus savotiškai – „su dviem Tėvynėm“. Ištikimi savai, su pagarba tai kitai. Vienoj Jūsų širdis, kitoj gyvenate ir gerbiat ją. To galėtų pasimokyti ne vienas iš kaimynų.

Malonu matyt, kad šiandien Jūs ne tik Draugiją, bet ir daug kitų organizacijų, klubų, komitetų turite, kur daug šaunių lietuvių dirba.

Nenuilskite, nenusivilkite.

Daug sėkmės Jums ir Dievas Jus telydi.

Pagarbiai Jūsų

Aloyzas Pečiulis iš Būdos kaimo,

buvęs valdybos sekretorius

Santa Monika, Kalifornija

2012 metų vasario 21 diena

XVII ataskaitinis-rinkiminis Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) suvažiavimas vyks 2012 metų vasario 25 dieną Seinų „Lietuvių namų“ salėje . Pradžia – 10.00 val.

Kviečiame dalyvauti.

Vienas atsakymas į “LLD suvažiavimui Seinuose”

  1. Laikykitės, ir labai Ačiū, kad puoselėjate Lietuvybę.

Komentarai uždrausti.