Maudyklų vandens kokybė

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad ne visų maudyklų vandens kokybė rugpjūčio mėnesio pradžioje atitiko higienos normas.

Rugpjūčio mėnesio pirmoje dekadoje maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų Šiaulių miesto Prūdelio tvenkinyje, Akmenės rajono Ventos upėje ir Sablauskių tvenkinyje, Molėtų rajono Pastovio ežere, Zarasų rajono Sartų ežere, taip pat prie poilsio zonų Ariogaloje – Dubysoje prie Dainų slėnio, Kretingos II tvenkinyje, Panevėžyje Nevėžio upėje prie Parko gatvės, Pakruojo rajono „Varlynėlio“ tvenkinyje, Šiaulių miesto Rėkyvos ežere prie Bačiūnų, Kuršėnų miestelyje Ventos upėje, Šiaulių rajono Švedės tvenkinyje, Gudelių ežere.

Vertinant rugpjūčio mėnesio pirmos dekados gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, kuriuos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateikė Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorija ir jos filialai bei savivaldybės, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitikoLietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų Šiaulių miesto Prūdelio tvenkinyje rugpjūčio 7 d. nustačius 1,3 karto viršijantį žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičių 100 ml, rugpjūčio 1 d. Molėtų rajono Pastovio ežere −1,1 karto, rugpjūčio 8 d. Zarasų rajono Sartų ežere – 1,4 karto, rugpjūčio 2 d. Akmenės rajono Ventos upėje – 1,9 karto bei Sablauskių tvenkinyje – 2,8 karto didesnį, nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičių 100 ml vandens.

Poilsio zonose, esančiose Ariogaloje prie Dubysos upės Dainų slėnyje (rugpjūčio 7 d.), Kretingos II tvenkinyje (rugpjūčio 9 d.), Panevėžyje Nevėžio upėje prie Parko gatvės (rugpjūčio 6 d.), Pakruojo rajono „Varlynėlio“ tvenkinyje (rugpjūčio 9 d.), Šiaulių miesto Rėkyvos ežere prie Bačiūnų (rugpjūčio 7 d.), Kuršėnų miestelyje Ventos upėje (rugpjūčio 9 d.), Šiaulių rajono Švedės tvenkinyje ir Gudelių ežere (rugpjūčio 7 d.), Alytaus rajono Giluičio ežere (rugpjūčio 8 d.) maudyklų vandens kokybė taip pat neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimų.

Rugpjūčio mėn. pirmos dekados vandens kokybės tyrimų rezultatų kol kas negauta iš Lazdijų, Kauno, Kėdainių, Birštono, Klaipėdos, Marijampolės, Vilkaviškio rajonų maudyklų.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienai apskričiai rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje www.smlpc.lt, kuri atnaujinama iš karto gavus tyrimų rezultatus.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija