Mieli tautiečiai

Nuoširdžiai sveikinu pasaulio lituanistinių mokyklų šeimą su naujųjų mokslo metų pradžia.

Lietuviškoje mokykloje skiepijami meilės ir pagarbos Lietuvai daigai daugeliui tampa tvirtu pamatu ieškant ir randant gyvąjį santykį su Tėvyne Lietuva, einant lietuvybės keliu, telkiant po pasaulį pasklidusius mūsų brolius ir seseris.