Motinos dienos minėjimas Suvalkuose

Jau daugelį metų Suvalkų lietuvių kalbos mokytojos organizuoja Motinos dienos minėjimą. Šiemet šis renginys vyko 2014-05-27 d. (antradienį) LLD Suvalkų skyriaus patalpose. Programą paruošė mokytoja Teresė Jonuškienė, talkinant mokytojai Birutei Oluv.

Pirmiausia visus atvykusius pasveikino T. Jonuškienė. Programos pradžioje klarnetu pagrojo Lukas Kavaliauskas. Paskui lietuvių kalbos pamokas lankantys mokiniai padeklamavo 11 eilėraščių, tarp jų: Kosto Kubilinsko „Tau, mamyte“, Stasio Jakšto „Aš bėgu, mamyte“, Janinos Degutytės „Motulei“. Jie taip pat padainavo tris dainas: „Aš labai myliu savo mamą“, „Mama, kaip tu laikais?“, „Alyvos“.

DSC02091
Mokinių programa

 

DSC02087
Renginio dalyviai

 

DSC02104
Mokiniai su mokytojomis

Programa truko pusę valandos, o jai pasibaigus vaikai pasveikino savo mamas ir įteikė joms po rožę. Paskui buvo padaryta keletas bendrų nuotraukų, o prie vaišių stalo Pranas Sovulis pasekė pasaką „Gegužė“. Į renginį atvyko ne tik mamos, mokytojos, vaikai, bet ir kiti asmenys. Pabaigoje LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė padėkojo mokytojoms už parengtą programą ir visiems už dalyvavimą renginyje.

DSC02097
Vaikai sveikina savo mamas

 

DSC02101
Vaikai, mamos ir mokytojos programai pasibaigus

 

Kostas Leončikas