Naujametinė eglutė Suvalkuose

Ir šiais metais Suvalkuose lietuvių kalbos pamokas lankantiems moksleiviams surengta naujametinė eglutė. Šventė vyko sausio 19 dieną Suvalkų 7-ajame mokyklų komplekse. Švęsti susirinko ne tik moksleiviai, bet ir jų tėveliai, broliukai, sesutės… Džiugu, kad sulaukta taip pat labai garbaus svečio – LR konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevičiaus bei LLD Suvalkų skyriaus pirmininkės Onutės Virbylienės.

Pradžioje visi susirinko renginių salėje, kur moksleiviai, vadovaujami mokytojų Teresės Jonuškienės ir Birutės Oluv, parodė labai gražią programėlę. Išgirdome ne vieną skambų eilėraštį, dainą, muzikinį kūrinį. Visi vaikučiai labai stengėsi, kad vėliau gautų iš Kalėdų Senelio dovanų.

Vidurinių mokyklų moksleiviai Juozas Šimilevičius, Veronika Vasilčik, Alina Birgelytė
Vidurinių mokyklų moksleiviai Juozas Šimilevičius, Veronika Vasilčik, Alina Birgelytė

Po moksleivių programėlės mokytoja Birutė padalijo visiems žiūrovams dviejų giesmių tekstus ir paragino visus kartu pagiedoti (akordeonu akompanavo vidurinės mokyklos mokinys Juozas Šimilevičius).

Moksleiviai scenoje. Akordeonu groja Juozas Šimilevičius
Moksleiviai scenoje. Akordeonu groja Juozas Šimilevičius

 Konsulato vadovas padėkojo už pakvietimą į tokią gražią šventę ir įteikė didelę pintinę skanių saldainių. Moksleivius ir mokytojas pagyrė ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė.

Šventės dalyviai po programėlės (paskutinėje eilėje penktas iš kairės – LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič)
Šventės dalyviai po programėlės (paskutinėje eilėje penktas iš kairės – LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič)

 Po meno programėlės visi nuskubėjo į klasę, kur paprastai vyksta lietuvių kalbos pamokos. Šį kartą klasė atrodė visai kitaip – ant baltomis staltiesėlėmis apdengtų staliukų buvo pridėta saldumynų, vaisių, gėrimų.

 

Laukiame Kalėdų Senelio
Laukiame Kalėdų Senelio

Vos tik suspėjo visi susėsti prie staliukų – atvyko Kalėdų Senelis su keliais maišais dovanų. Jų užteko visiems moksleiviams, mokytojoms, konsulato vadovui ir Suvalkų skyriaus pirmininkei. Žinoma, Kalėdų Senelis, prieš įteikdamas dovanėlę, dar norėjo iš kiekvieno ką nors įdomaus išgirsti, tad pateikė įvairias užduotis arba klausimus. Kas gerai atliko užduotį ar atsakė į klausimą, tuojau ir gavo maišelį dovanų…

Mokytojos Birutė Oluv ir Teresė Jonuškienė bei Kalėdų Senelio pagalbininkė Justina Marteckaitė su Kalėdų Seneliu
Mokytojos Birutė Oluv ir Teresė Jonuškienė bei Kalėdų Senelio pagalbininkė Justina Marteckaitė su Kalėdų Seneliu

Kalėdų Seneliui iškeliavus, dar gana ilgai bendrauta prie vaišių stalo, kurį paruošė vaikučiams jų tėveliai.

Dėkojame LR konsulato Seinuose vadovui Vaclavui Stankevičiui, Teresei Jonuškienei, Birutei Oluv, Teresei Uzdilaitei, Elenai Vasilčik, LLD Suvalkų skyriui ir jo pirmininkei bei vaikų tėveliams, kurie parėmė finansiškai ir padėjo suorganizuoti šį renginį.

Dalyvė, punskas.pl

 O. Virbylienės nuotraukos