Naujametinė eglutė Vidugirių mokykloje

Tradicinė Naujametinė eglutė – tai gražus visos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo pavyzdys. Mokykla tuomet prisipildo vaikų klegesio ir suaugusiųjų kalbų.

2018 m. sausio 12-osios vakarą Vidugirių mokykloje susirinko mokiniai, jų tėveliai, broliukai, sesutės, seneliai, draugai, pažįstami ir kaimynai. Į šventę atvyko LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, sekretorius Jonas Vaičiulis bei Valsčiaus tarybos pirmininkė Elena Vailionienė. Susirinkusiuosius nuoširdžiai pasveikino mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė ir septintokė Viktorija Marteckaitė.

Tą penktadienio vakarą mokykloje nestigo geros nuotaikos, skambėjo linksmos dainos, skrajojo muzikos garsai, vaikų kojelės trepsėjo smagių šokių sūkury, scenoje apsigyveno pasakos ir stebuklai. Galima buvo išgirsti ir nuotaikingų eilėraštukų apie žiemą bei vaikus.

Į sceną išbėgo linksmi IV–V klasių berniukai su varpeliais, pasiruošę skrieti rogutėmis nuo kalniuko. Dainuoti, šokti, skaityti eiles bei vaidinti mokinius išmoko mokytojai, bet šiemet kai kurie jų pasiruošė savarankiškai. Antrokas Jonas Kalinauskas grojo akordeonu, šeštokas Edvinas Vaznelis skambino elektriniais vargonėliais, o IV–V bei VI–VII klasių mergaitės ritmiškai ir temperamentingai šoko savo sukurtus šiuolaikinius šokius.

Pagrindinė meno programos dalis – mokinių spektaklis. Šiemet tai buvo linksma pasaka, o gal ir ne pasaka apie mergaitę, panašią į Raudonkepuraitę.

Po mokinių pasirodymo į sceną įkopė visų laukiamas Kalėdų Senelis su dovanomis, kuris pradžiugino ne vien mūsų mokyklos mokinukus, jos darbuotojus, bet visų pirma mažuosius svetelius – vaikučius, kurių nemažai atvyko į šventę.

eglute-vid

Labai smagu matyti, kad Naujametinė eglutė – tai ne tik mokyklos bendruomenės šventė, bet ir platesnės visuomenės renginys. Ačiū visiems už mokyklos palaikymą. Jūsų buvimas yra mūsų darbo prasmės palaikymas, o mokiniams – puiki paskata mokytis.

Gražina Kibyšienė, punskas.pl