Paskutinė popiežiaus vidudienio malda


Benediktas XVI paskutinį kartą pasirodė savo darbo kabineto lange ir su daugiau kaip 100 tūkst. Šv. Petro aikštėje buvusių žmonių kalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą. Šia proga Popiežius komentavo antrojo gavėnios sekmadienio Mišiose skaitytą Atsimainymo Evangeliją, kuri mus moko maldos pirmumo, be kurio visas apaštalavimas ir labdaringa veikla būtų tik tuščios pastangos.
(POPIEŽIUS) „Gavėnios metu mokomės deramą vietą skirti maldai, asmeninei ir bendruomeninei, kuri yra mūsų dvasinio gyvenimo kvėpavimas. Malda nėra atsiribojimas nuo pasaulio ir jo prieštaravimų, kaip būtų norėjęs Petras ant Taboro kalno“.

Vatikano radijas

Vienas atsakymas į “Paskutinė popiežiaus vidudienio malda”

Komentarai uždrausti.