PLB ir PLJS kraštų pirmininkų suvažiavimas

2013 metų liepos 15-16 dienomis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto centrinių rūmų didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas.

programa-2013-06-25--1