Punske pasirodė Žemaičių kūrybos almanachas

2018 metų liepos pradžioje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Žemaičių kūrybos almanachas „Už kalno kalnas“. Tai savita tarpukario nepriklausomos Lietuvos antologijos „Žemaičiai“ tąsa.

Leidinys sudarytas remiantis žemaitišku principu. Knyga subūrė iš Žemaitijos ir Klaipėdos krašto kilusius kūrėjus, rašančius bendrine lietuvių kalba, tačiau kartkartėmis tekstan įterpiančius sau brangių tarmybių žemaičių dvasiai palaikyti.

Almanachą išleido Punsko „Aušros“ leidykla ir Naujosios Romuvos fondas. Spausdino Punsko „Aušros“ leidyklos spaustuvė. Tiražas 800 egz.

Apie almanachą kalba jo sudarytojas Gvidas Latakas ir poetas Danielius Milašauskas.

sb, punskas.pl