Punske viešės Kretingos meno kolektyvai

2019 m. birželio 2 d. 12.15 val. Punsko bažnyčioje šv. Mišių metu giedos Kretingos (Lietuva) mokyklos-darželio „Žibutė“  jaunučių choras ir Kretingos TAU (Trečiojo amžiaus universiteto) moterų ansamblis „Svajonių aidas“. Vadovas mokytojas ekspertas, kompozitorius Aloyzas Žilys.

Iki malonaus susitikimo.

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“  jaunučių choras
Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ jaunučių choras

 

Kretingos TAU moterų ansamblis "Svajonių aidas"