Punske vyko „Raitakojis“ 2019

2019 m. balandžio 28 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko IV lietuviškų šokių festivalis, kuriame dalyvavo mūsų krašto ir Lietuvos kolektyvai.

Apie festivalį pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė.

sb, punskas.pl