Punsko bažnyčios altorius

altorius„Punsko bažnyčia yra nepaprasto grožio. Įrašiau ją į gražiausių pasaulyje matytų šventovių sąrašą”, – pasakė poetė ir dailininkė Daiva Molytė po šv. Mišių, skirtų 50-ajam Poezijos pavasariui.

Lankytojų dėmesį patraukia ąžuolinis Punsko bažnyčios didysis gotikos stiliaus altorius. Jo sumanytojas – dekanas kun. M. Simonaitis.  Punsko klebonas jį užsakė paragintas Seinų vysk. Antano Baranausko.

Punsko bažnyčios altoriaus statulos: Švč. Mergelės Marijos ir šv. Kazimiero, atliktos užsienio meistrų. Kiekviena iš jų (o gal abi kartu) kainavusios 500 rublių.

Pirmojo, kun. Simono Norkaus statyto altoriaus centre buvo Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo paveikslas. Dabar jis kabo dešinėje bažnyčios navoje. Tai seniausias Punsko šventovės meno kūrinys.

Apie Punsko bažnyčios altorių pasakoja kun. Marius Talutis.

sb, punskas.pl