2 atsakymai į “Punsko bažnyčios taurės”

  1. 2006 m. Petras Raguckas iš Ramoniškių pasakojo, kad vyskupą A.Karosų trys lenkai: iš Babonių, Marianavo ir Zielonkos vežimais išvežė su jo daiktais keliu Seinai – Smalėnai. Atvežę už tiltuko, miške iškrovė viską iš vežimų ir palikę vyskupą nuvažiavo atgal. Vyskupas iš ten atėjo pas arčiausiai gyvenantį kaimietį (tuomet ten gyveno Petro tėvas Mikas) ir atsisėdęs už stalo apsiverkė. Paskui paprašė jį nuvežti Punskan. Mikas prisikalbinęs to kaimo lietuvius Joną Malinauską ir Antaną Vaicekauską, sukrovė į vežimus paliktus daiktus ir su vyskupu nuvažiavo į Punską. Prieš iškeldinimą į Lietuvą vyskupas Karosas Punsko klebonui Simonaičiui padovanojo labai gražią taurę. Petras apgailėstavo, kad prieš paskutinį karą ta taurė kažkur dingo. To vyskupo iškeldinimu iš Senų ypač rūpinosi,aršius lietuvių priešas, Seinų prel. R.Jalbžikovskis, kuris vėliau buvo Vilniaus vyskupas.

  2. Ačių gerb. kunige už eilinį, įdomų pasakojimą, šį kartą taurių pristatymą. Kaip kruopščiai surinkta informacija. Kiek kartu būta bažnyčioje ir nei nepagalvota apie jų istoriją.

Komentarai uždrausti.