Punsko ir Seinų krašto tradicijų pėdsakais. Grabnyčios

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime.

Grabnyčios tai katalikų šventė, švenčiama kiekvienais metais vasario 2 dieną. Ji simbolizuoja Jėzaus paaukojimą ir jo motinos Marijos palaiminimą bažnyčioje. Šv. Mišių pradžioje vyksta procesija su naujai pašventintomis žvakėmis.

Mūsų krašto žmonių namuose visada būdavo pašventintos grabnyčinės žvakės. Jos buvo uždegamos prie mirštančio artimo žmogaus, šermenų metu, maldos metu namuose, ypač kai ištikdavo sunkumai arba nelaimės.

sb, punskas.pl