Punsko valsčiuje

punsko valsc 2016 metų pabaigoje Punsko valsčiuje buvo įregistruota 4313 gyventojų, tarp jų 2159 vyrai, 2154 moterys. Punsko miestelyje gyveno 1222 žmonės.

Per porą metų punskiečių sumažėjo keliais procentais. 2013 metų pabaigoje buvo įregistruoti 4 392 gyventojai, tarp jų 2186 vyrai, 2206 moterys. Punsko miestelyje gyveno 1217 žmonių.

2016 metais mirė 56  žmonės: 31 vyras, 25 moterys (2013 m. mirė 46 žmonės: 24 vyrai, 22 moterys).  

2016 metais Punsko valsčiuje gimė 45 vaikai: 29 berniukai, 16 mergaičių. Susituokė 20 porų. Pastarieji rodikliai nuteikia optimistiškai. Prieš trejus metus gimė 30 vaikų (15 berniukų, 15 mergaičių). Susituokė 19 porų.

Duomenis pateikė Punsko valsčiaus civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojas Ramūnas Staskevičius.

punskas.pl