Rašytojai apie Punsko ir Seinų krašto lietuvius. Gintautas Dabrišius

Spalio 4 dieną Punsko krašte lankėsi Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto istorijos pėdsakais, aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, literatūrinius Seinus, Vygrius, pabuvojo Albino Žukausko tėviškėje Bubeliuose. 

Apie Punsko ir Seinų kraštą kalba rašytojas Gintautas Dabrišius

punskas.pl

Gintautas Dabrišius – poetas.
Gimė 1950 10 10 Sarginėje, Prienų rajone.
1965 m. Šilavoto vidurinėje mokykloje baigė aštuonias klases ir kolūkio pirmininkas išsiuntė mokytis bitininku draugo Mičiurino sodininkystės technikume Kaune. Ėjo tėvo pėdomis, nes pasakyta: pirmas sūnus – žemdirbys, antras – bitininkas. 1969–1971 m. tarnavo tankistu tarybinėje armijoje. Nuo 1971 m. gyveno bei dirbo Kaune (sodininkas, upeivis, žirgų išjodinėtojas, mokytojas, pozuotojas, elektrikas ir kt.) ir slėpdamasis nuo visuomenės dvidešimt metų tapė, formavosi kaip ieškantis, kūrybingas žmogus. 1975 m. debiutavo žurnale „Jaunimo gretos“. Priklauso medžiotojų ir ūkininkų sąjungoms.  
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

dabrisius

B i b l i o g r a f i j a :
Vienplaukis prie plento: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Klevo obuoliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Baltasis slaptažodis: poemos jaunimui. – Vilnius: Vyturys, 1990.
Sunkiai kylanti antis: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1998.
Sviest akmenuką: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2005.
Ilga žuvis: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2007.
Joju vienas: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Rinktiniai eilėraščiai: Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Ievų daina: eilėraščiai. – Prienai: Aipek, 2013. 
Upė Jekaterinai: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
1983 m. Zigmo Gėlės premija už knygą „Vienplaukis prie plento“.
2006 m. „Poezijos pavasario“ laureatas už knygą „Sviest akmenuką“.
2012 m. Salomėjos Nėries premija už eilėraščių rinkinį „Joju vienas“.
2012 m. Vieno Lito premija už knygą „Joju vienas“.
2014 m. Antano Baranausko literatūrinė premija už poezijos knygas „Joju vienas“ ir „Upė Jekaterinai“.