Seinuose atidaryta Lietuviška menė

2018 m. vasario 18 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga Seinuose buvo atidaryta Lietuviška menė. Menės Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimas yra svarbus ir istorine, ir politine prasme. Joje bus įamžintas seminarijos auklėtinių ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų atminimas.

LR konsulatas Seinuose dėjo daug pastangų, kad šios menės įkūrimui pritartų vietinė Seinų valdžia bei dabartinė pastato administratorė – Seinų parapija. Tai pavyko padaryti.

sb, punskas.pl