„Snoro“ spąstuose

„Snoro“ žlugimo skandalas tyliai išblėso. Gal visuomenei nieko nekainavo, kad taip ramu? Kainavo. Ir labai brangiai. Indėlininkams apdraustą sumą iki 345 tūkst. litų valstybė sumokėjo pasiskolinusi 4 mlrd. litų. O neapdraustų indėlių, indėlių sertifikatų, obligacijų „Snore“ liko už pusketvirtį milijardo.

Maža vilties, kad savo pinigus atgaus 250 įmonių. „Snoro“ indėlininkų ir kreditorių asociacija šiuo metu turi du sąrašus įmonių, kurios „Snore“ savo pinigus prarado įsigijusios Lietuvos banko palaimintų vertybinių popierių – indėlių sertifikatų arba obligacijų.

Nuostoliai labai įvairūs – nuo kelių tūkstančių iki keliasdešimties milijonų litų. Bendrovė „Rokiškio sūris“ buvo įsigijusi „Snoro“ indėlių sertifikatų už 15 mln. litų, tačiau po banko nacionalizavimo jie liko tik popieriuje.

„Snoro“ bankas buvo nacionalizuotas Lietuvos Respublikos vardu, tad gal valstybė pripažino, kad 15 mln. litų netektis yra įmonės nuostoliai ir pasiūlė nemokėti pelno mokesčio iš būsimo pelno?“ – „Respublika“ klausė „Rokiškio sūrio“ vadovo Antano Trumpos.

„Ne, deja, jokių lengvatų valstybė mums netaiko. Mes jau kreipėmės į prezidentę, ministrą pirmininką, Seimą, Finansų ministeriją, kad dėl valstybinio „Snoro“ nacionalizavimo „Rokiškio sūriui“ būtų bent sumažintas pelno mokestis nuo tos sumos, kokią mes turėjome banke, – 15 mln. litų.

Gavome tik vieną atsakymą – iš Finansų ministerijos. Tas raštas prasidėjo labai gražiu, raminančiu tekstu, tad jį skaitydamas net nudžiugau, kad viskas mūsų atžvilgiu išsisprendė gerai. Tačiau teksto pabaigoje mes buvome tarsi užjaučiami pranešant, kad nėra jokio teisinio pagrindo „Rokiškio sūrį“ atleisti nuo dalies pelno mokesčio tik todėl, kad mes praradome savo pinigus valstybės nacionalizuotame banke.

Tikrai dar nebuvau gavęs tokios brangios užuojautos – net už 15 milijonų“, – sakė A. Trumpa.

Deja, bet valstybė iš verslo atėmė dalį pinigų, kurie buvo jos pačios nacionalizuotame banke, privačias lėšas užšaldė, tačiau nesiteikia kompensuoti tokio praradimo mokesčių lengvata…

Pasak A. Trumpos, „šios situacijos painumą dar labiau painioja ir absoliuti nežinia, kuri tvyro „Snoro“ bankroto administratoriaus komandoje, tikrai įspūdingai leidžiančioje banko lėšas konsultantų paslaugoms“.

Pagal ELTĄ