Suvalkiečiai sugiedojo „Tautišką giesmę“

 Suvalkų lietuviai, kaip ir ankstesniais metais, liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės dieną, 20 val. sugiedojo Lietuvos himną. Po to Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Tai Lietuva“, skirtą Lietuvos valstybei.

suvalkuose

Suvalkiečiai gieda Lietuvos valstybinį himną. Iš kairės pirmoje eilėje: Teresė Uzdilaitė, Danutė Judickienė, Onutė Paransevičienė, Teklė Gibavičienė, Gražina Kajackienė, Julija Prelevič,  Genovaitė Pečiulytė, Birutė Oluv, Onutė Virbylienė, antroje eilėje: Dalia Grigutienė, Gediminas Grigutis, Elena Vasilčik, Juozas Gibavičius, Kazimieras Baranauskas, Jonas Jasevičius, Stefanija Kapuscinska, Juozas Vaznelis, Pranas Sovulis.

Kosto Leončiko nuotrauka

Kostas Leončikas, punskas.pl