Šv. Mišios už mirusius artimuosius

Liepos 25 dieną Punsko parapijos kapinių koplyčioje vyko šv. Mišios už mirusius artimuosius, kurias aukojo kun. Marius Talutis. Mišių metu giedojo grigališkojo choralo giedotojos iš Vilniaus: Viktorija Silenkovaitė ir Milda Vitkutė.

sb, punskas.pl