Sveikiname portalo „punskas.pl“ kūrėjus!

Sveikiname internetinio portalo „punskas.pl“ kūrėjus sulaukus net 4 milijonų lankytojų!!!

punskas---logo-200Kiekvieną dieną puslapį aplanko įvairaus amžiaus lietuvaičiai, dažniausiai gyvenantys Lenkijos teritorijoje ir Lietuvos etninėse žemėse. Tačiau puslapis yra skirtas: etninių žemių lietuviams, lietuvių diasporai Lenkijoje, Lietuvos visuomenei, lietuvių emigrantams JAV, Kanadoje, Vakarų ir Rytų Europoje, Rusijoje. Čia galima sekti lituanistinį švietimą, kultūrinę ir dvasinę veiklą, istoriją ir kasdienybę Punsko-Seinų-Suvalkų kraštuose.
Laikas apsilankyti – kviečiame!
Sveikiname puslapio kūrėjus ir puoselėtojus: Sigitą Birgelį, Jurgitą Stankauskaitę Birutę Burdinaitę, kun. Marių Talutį, Kostą Leončiką, Eugeniją Pakutkienę, Ireną Balulienę, Birutę Sendaitę.

Ačiū už Jūsų darbą!

Užsienio lietuvių švietimo centras

******************************************************************************

Skelbiame Jums, mieli Skaitytojai,  jubiliejinį kryžiažodį.  

Kviečiame siųsti jubiliejinio kryžiažodžio sprendimus.

Kryžiažodžio atsakymų lauksime iki 2018 m. lapkričio 22 d. Juos galite siųsti

  • paprastuoju paštu:

Punsko „Aušros“ leidykla

ul. A. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

Sprendimą galima atnešti ir į “Aušros” leidyklą.

Siunčiant būtina parašyti savo vardą, pavardę, adresą, tel. nr. ir el. pašto adresą.

Laimėtojas bus nustatytas burtų būdu. Prizas 200 zl.