Terra Jatwezenorum 2015 konferencija Punske

Gruodžio 12 d. Punsko savivaldybės salėje vyko istorijos paveldo konferencija bei metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 7 tomo pristatymas.

Konferenciją atidarė istorijos metraščio vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. Apie kovas dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose Kalvarijos pavyzdžiu kalbėjo punskietis Juozas Sigitas Paransevičius. Stanislovas Sajauskas iš Marijampolės skaitė pranešimą apie Pirmąjį pasaulinį karą jotvingių žemėje. Apie Lietuvos kariuomenės kūrėją savanorį Antaną Gritėną papasakojo alytiškis Gintaras Lučinskas. Alytiškė Deimantė Aidukaitė skaitė pranešimą apie jaunavedžių vedybinę elgseną buvusios Seinų apskrities parapijose 1922–1938 m.

terra2015

Po kavos pertraukos Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė iš Alytaus papasakojo apie Monsinjorą Alfonsą SvarinskąVilnietis Darius Daukšas skaitė pranešimą apie Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimą.

Antrojoje konferencijos dalyje vyko knygos „Seinų ir Suvalkų kraštas: kelionių vadovas“ sutiktuvės. Kalbėjo Juozas Sigitas Paransevičius, Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys bei vadovo autoriai: Algimantas Katilius ir Jonas Drungilas.

Trečiojoje dalyje Gediminas Kraužlys pristatė neseniai išleistą kalėdinių, velykinių ir kt. religinių giesmių DVD plokštelę. Po to vyko „Ančios“ ir „Tėviškės aidų“ koncertas.

punskas.pl