Už studentus mokosi dėstytojai

Artėja nauji studijų metai, jiems rengiasi ir didžiausios studentų pagalbininkės – rašto darbus studentams pardavinėjančios įmonės. Jos – nebaudžiamos, nes teisininkai negali apsispręsti: legali ar nelegali šių įmonių veikla. „Rašome socialinių sričių mokslo darbus teisės, vadybos ir ekonomikos, istorijos, lituanistikos, pedagogikos, edukologijos, filosofijos temomis“, – internete informuoja viena iš tokių įmonių. Tačiau šia veikla užsiima ne vargstantys aukštesnių kursų studentai – už jus darbą gali parašyti istorijos, pedagogikos dėstytojai, dirbantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, ar universiteto doktorantas, priduriama – „ministerijos tarnautojas“. Siūlomos ir teisės magistro laipsnį turinčio universiteto absolvento, advokatų kontoros advokato padėjėjo paslaugos. Magistro darbas studentui kainuotų 2 690 litų, bakalauro – 2 390, kursinis darbas – 690, referatas – 200 litų.

Pasak Vytauto Mizaro, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus, Privatinės teisės katedros vedėjo, „ir teisės, ir etikos požiūriu tai nelegali veikla“, tačiau, jo teigimu, „įmonės, parduodančios rašto darbus, šiuo metu nėra baudžiamos – matyt, taip yra naudinga – valstybei mokami mokesčiai, o dalis visuomenės suinteresuota gauti diplomą svetimomis rankomis“.

Parengta pagal ELTĄ