Vaidinimai prie Klevų ežero

Birželio 14 dieną (sekmadienį) 18 val. Pakutkų pastogėje prie Klevų ežero vaidins Seinų ir Šeštokų mėgėjų teatrai. Seiniškiai parodys Robertino Bigelio pjesę „Generalinė repeticija“, o svečiai – Aldonos Surdokienės „Tėvo klaidą“. Gros Vidugirių muzikantai.

Įėjimas laisvas. Širdingai kviečiame atvykti pažiūrėti, pabendrauti ir palaikyti. Nekantraudami lauksime visų – ir didelių, ir mažų.

Saviveiklininkai

klevu