Vaikų vokalinis ansamblis “Balsynėlis”

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai.

Šiuo metu lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis “Balsynėlis”.

Šių metų birželio 18 dieną vyks Punsko lietuvių kultūros namų 60-metis.

Pristatome vaikų vokalinį ansamblį “Balsynėlis”. Jis veikia nuo 2009 m. Jame – 23 dalyviai. Repertuaras – lietuviškos popdainos. Vadovė – Egidija Pocienė.

sb, punskas.pl

balsynelis