Vasario 16-oji Seinuose

2016 m. vasario 21 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko šventinis koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės dienai paminėti. Renginio pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Gausiai susirinkusius tautiečius pasveikino Seinų LN kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė. Sveikinimo žodį tarė LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclav Stankevič. Koncertavo Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“ (vadovė Birutė Vžesniauskienė, koncertmeisterė Rūta Marcinonienė).

Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“ veikia nuo 1975 m. Pernai jis šventė 40 metų veiklos jubiliejų. Kolektyvas turi didelį pripažinimą chorinės muzikos srityje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 Žiūrovai turėjo galimybę aplankyti Eglės Senapėdienės nuotraukų parodą „Atgarsiai. Senųjų Rytprūsių palikimas“, kuri veikia Seinų „Lietuvių namuose“. Šventės metu žmonės buvo raginami mokėti solidarumo mokestį, kuris bus skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenei.

ib, punskas.pl

 “Tautinis solidarumas yra aukščiausia tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai. Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.” Lietuvių Charta, 11 pkt.

Vienas atsakymas į “Vasario 16-oji Seinuose”

  1. Kažnec ar jau tep sainiškiai nusigyveno, kad per lietuviams dzidzausių šventį nebuvo kam pakoncertuoc?

Komentarai uždrausti.