Vasario 16-oji Vidugiriuose

Š. m. vasario 16-ąją Vidugirių mokyklos bendruomenė ir aplinkinių kaimų žmonės paminėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. 10 val. visi dalyvavo kun. Mariaus Talučio atnašaujamose šv. mišiose už Lietuvos laisvę Vidugirių koplyčioje. Vėliau iškilminga eisena su Trispalvėmis nuvilnijo mokyklos link. Čia svečius pasitiko Vidugirių ir Šeštokų jungtinė kaimo kapela.

Mokykloje vyko iškilmingas koncertas. Pirmiausia visi sugiedojo Lietuvos himną. Paskui koncertavo naujais tautiniais drabužiais pasipuošę Vidugirių mokyklos mokiniai. Jie nupynė patriotinę poezijos žodžių, dainų ir šokių pynę. Koncertą tęsė svečiai iš Lietuvos – Šeštokų kapela ir Vidugirių kapela.

vas-vidug

Po šventinio koncerto mokyklos direktorė Onutė Malinauskienė susirinkusius pakvietė į svetainę, kur galima buvo pabendrauti prie puodelio kavos ir smagios lietuviškos dainos.

Malonu, kad Vidugirių mokykloje pasidžiaugti tėvynės laisve ir paminėti visiems reikšmingą šventę susirinko gausus svečių būrys. Susirinkusius lydėjo gera nuotaika ir meilė Lietuvai.

G. Kibyšienė, punskas.pl