Vėjo jėgainės pačiame Punske ar 2 km nuo gyvenamųjų namų?

Rugsėjo 17 d. „Sūduvos“ draugija įteikė Punsko savivaldybei pastabą dėl dokumento „Plėtros krypčių ir poveikio aplinkai studija“, siūlydama vėjo jėgaines statyti ne mažesniu nei 2 km atstumu nuo gyvenamųjų namų. Tokį sprendimą savo parašu parėmė 724 Punsko valsčiaus gyventojai.

Tokio turinio pastabos ir parašų rinkimo iniciatoriai tikisi, kad valsčiaus įstaigoje palikti dokumentai bei rėmėjų parašai paskatins ir tarėjus, ir valsčiaus viršaitį apmąstyti susiklosčiusią padėtį bei pradėti realią diskusiją su visuomene vėjo jėgainių klausimu.

punskasRengiant minėtąją studiją viršaitis buvo įpareigotas kreiptis į įvairias institucijas (tarp kitko, sanepideminę tarnybą) ir klausti jų nuomonės. Ir Apskrities sanitarinis inspektoratas Seinuose, ir Vaivadijos sanepideminė tarnyba Balstogėje teigiamai įvertino studiją – su sąlyga, kad vėjo jėgainės bus statomos ne arčiau kaip 2-4 km nuo gyvenamųjų namų. Pagal teisę ši nuomonė nėra įpareigojanti, tačiau kodėl jos nereikėtų paisyti? Juolab kad nei viršaitis, nei tarėjai neturi medicinos išsilavinimo. Tad kodėl nereikėtų pasikliauti specialistais? Punsko viršaitis Seinų sanitarinei inspekcijai leido suprasti, kad nesiruošia paisyti jos nuomonės. Nesuprantama, kodėl. Taip pat Lenkijos sveikatos ministerija rekomenduoja vėjo jėgaines statyti

2-4 km  atstumu nuo gyvenamų namų. Pasak specialistų, jos daro poveikį žmogaus sveikatai. 

„Tikimės iš savivaldybės paramos mūsų veiksmams informuojant gyventojus apie vėjo jėgainių poveikį. Pastatyti įrenginiai išliks dešimtmečiams, pakeis ne tik kraštovaizdį ir erdvę, bet ir gyventojų gyvenimo kokybę, valsčiaus plėtros galimybes. Pasekmės veiks mus visus, šio valsčiaus gyventojus. Solidi ir sąžininga informacinė kampanija yra būtina, jeigu norime, kad sprendimai dėl vėjo jėgainių statymo būtų apgalvoti ir sąmoningi bei atitiktų valsčiaus gyventojų interesus. Iš mūsų iniciatyvą parėmusių žmonių skaičiaus matome, kad visuomenė priešinasi tokiems sprendimams. Žmonės nori išsaugoti savo tėviškes, nesudarkytas milžiniškais įrenginiais“, – sakė Visuomeninės ekologijos draugijos „Sūduva“ pirmininkė Onutė Škarnulienė.

Apie vėjo jėgainių statybos planus Punske kalbama jau daugiau nei metus. Šiuo metu atliekamos visos būtinos jų statybos planavimo procedūros. Galima sakyti, iš esmės sprendžiamas šis klausimas. Dauguma Punsko savivaldybės gyventojų nenori arti namų turėti nuolatos ūžiančių ir besisukančių milžiniškų mašinų. Planuojamų vėjo jėgainių aukštis su sparnais – 180 m (jos 4,5 karto aukštesnės nei Punsko bažnyčia). Planai rengiami 54 vėjo jėgainėms. Vieta jų statybai ir poveikiui numatyta pačiame Punske, apie 400 m nuo Punsko bažnyčios.

  „Sūduva“