Velykų sveikinimai

Šventų Velykų rytą atverkim savo širdis tyram džiaugsmui, trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa nušviečia Jūsų kelią, aplanko visų Jūsų namus ir neša vien laimę, džiaugsmą ir gerą sveikatą.

Punsko valsčiaus taryba, viršaitis ir darbuotojai