Vidugirių mokykloje

Spalio 9 dieną kartu su „Aušrelės“ redaktore Vida Baranauskaite lankėmės jaukioje Vidugirių mokykloje.

Vidugirių kaimas nusidriekęs 12 km į pietryčius nuo Punsko ir apie 10 km į šiaurę nuo Seinų. Šiuo metu kaime gyvena per 90% lietuvių. Čia kertasi keli vietinės reikšmės keliai, yra pagrindinė mokykla, bažnyčia, parduotuvė ir kt.

Daug kam gali būti staigmena, kad Vidugiriai turi ilgas švietimo tradicijas. Caro laikais kaime veikė valdiška triklasė mokykla, kurioje buvo dėstoma rusiškai (lietuvių vaikus slaptai mokė daraktoriai). 1921 m. čia įsikūrė keturklasė lenkiška mokykla, kurioje buvo ir lietuvių kalbos pamokos. Lietuviška pradinė mokykla dirba nuo 1956 m.

Šiuo metu mokykloje mokinukų nedaug, bet ji – svarbus Vidugirių ir apylinkės kaimų kultūros židinys.

„Dauguma vaikų iš kaimo patraukia mokytis į didesnes mokyklas. Taigi mokykla, galima sakyti, be ateities, nors su labai garbia praeitimi“, – tikina mokytoja Raimonda Chmieliauskienė.

Mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė tvirtina, kad mokiniai mokosi gerai, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Mokykloje vyksta Mokytojų diena, Kūčios ir Naujametinė eglutė, senelių ir mamų šventės, Andrinės, Užgavėnės, mokinių darbų parodos. Minimos yra valstybinės šventės, vyksta kiti renginiai, kuriuose dalyvauja tėveliai ir seneliai.

Vidugirių mokyklos mokiniai prisideda prie labdaros akcijų. Jau treti metai kaupia drabužius ir maistą Marijampolės vaikų globos namams, antri metai renka plastmasinius kamštelius kaimyninio valsčiaus neįgaliai mergaitei, už kuriuos ji galės įsigyti reabilitacijai skirtų priemonių.

Vidugiriai glaudžiai bendradarbiauja su Navinykų ir Pristavonių mokyklų kolektyvais, kartu ruošia išvykas į kiną, keliones po Lietuvą, šventes ir pramogas. Vaikai noriai dalyvauja konkursuose ir sporto varžybose.

(sb), punskas.pl